צילום: משה בלמס

חומת פח באורך של כ-300 מ' נבנתה לאחרונה באחת השכונות בחורה כדי להפריד בין שתי משפחות יריבות, על מנת שמור על השלום לאחר סיכסוך עקוב מדם.  המסורת הבדואית מקנה חשיבות רבה לשכנות טובה ולהשכנת שלום. לפעמים אין מנוס מגדר גבוהה כדי לשמור על אלה.

שמע ותרגם: שבתאי לוי (שבו)

שבתאי לוי (שבו) 1918-2005 היה בין הישראלים שהוקסמו מסיני ומתושביה. בשנות השלטון הישראלי אחרי 1967 בילה שנים רבות בסיני בחברת שבטי הבדואים ולמד מקרוב על תרבותם. הוא חיבר ספרים רבים על מינהגי הבדואים ועולמם וצילם כ-6000 צילומים של הנוף והאנשים.